Financiele ondersteuning.

Stichting For Your Glory Ministries is afhankelijk van Giften en Schenkingen. Het zou Fantastisch zijn als U voor dit prachtige werk onze partner zou willen worden.Eenmalige Giften zijn natuurlijk ook van harte welkom. Help ons om het Evangelie van Jezus te prediken en mensen in nood te helpen.

Niet onbelangrijk: Stichting For Your Glory heeft een ANBI status. Zo komt uw gehele gift de goede zaak ten goede (klik hier voor meer info).


Uw kunt Uw gift overmaken op onderstaande rekening.

Rek nr.NL49 INGB 0007 5574 75.
Tnv. Stichting For Your Glory Ministries.


Hartelijk Dank voor Uw ondersteuning, 
evangelist Co.Kempeneers.